Om mig

Erik Erling Advokat AB är en advokatfirma specialiserad mot att företräda klienter inom de gröna näringarna i tvister och domstolsprocesser.

Erik har under snart femton års tid ägnat sig åt att representera klienter inom de gröna näringarna i tvistelösande verksamhet i olika rättsprocesser. Erik har framgångsrikt drivit process i såväl Högsta domstolen som i EU-domstolen i Luxemburg. Erik är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2013.

Erik representerar ofta lantbrukare, livsmedelsförädlande bolag, fastighetsbolag, skogsägare, golfklubbar, campingar och andra företag vars verksamhet utgår ifrån jord och mark. Han har ett stort kunnande i branschspecifika frågor med ett stort kontaktnät.

Vanliga ärenden är fastighetstvister, lantmäteriförrättning, intrångsersättning, arrende- och nyttjanderätt, infrastruktur, energi, plan- och byggprocess, strandskydd samt markrelaterade skadeståndsfrågor.

Kontakt

Direkt: 0708-765256

E-post: erik@advokaterling.se

Post: Box 364, 201 23 Malmö

Besök: St Gertrudsgatan 3, Malmö

Erik Erling Advokat AB