Välkommen till advokat Erik Erling. Specialiserad inom:
Fastighetsrätt
Tvister
Hyres- och arrenderätt
Fastighetsbildning
Intrångsersättning
Miljö- och vattenrätt
Livsmedel
Djur

Advokat i de gröna näringarna

Erik Erling Advokat AB är en advokatfirma specialiserad mot att företräda klienter inom de gröna näringarna i tvister och förhandlingar.

Erik representerar ofta lantbrukare, livsmedelsförädlande bolag, fastighetsbolag, skogsägare, golfklubbar, campingar och andra företag vars verksamhet utgår ifrån jord och mark. Han har ett stort kunnande inom branschen med ett stort kontaktnät.

Kontakt

Direkt: 0708-765256

E-post: erik@advokaterling.se

Post: Box 364, 201 23 Malmö

Besök: St Gertrudsgatan 3, Malmö

Erik Erling Advokat AB